Dopravné služby

Cestná nákladná doprava vnútroštátna a medzinárodná:

  • preprava tovarov plachtovými súpravami
  • preprava potravín chladiarenskými a mraziarenskými vozidlami

 

Nákladná doprava a zasielateľstvo disponuje:

skladom o výmere 1 300 m2, ktorý je využívaný z 50 % ako sklad náhradných dielov a 50% ako prenájom skladových priestorov.

 

S dlhoročnou tradíciou, skúsenosťou a praxou podnikáme nielen na Slovnesku, ale fungujeme aj na medzinárodnej úrovni.

 

Zasielateľské služby

  • Vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo ucelených zásielok
  • Prekládky tovarov z vozidla na vozidlo
  • Prekládky tovarov z vagóna na vozidlo a naopak
  • Ovládanie jazyka anglického, nemeckého, ruského

 

Dôležité dokumenty