Náš príbeh

Náš príbeh

Spoločnosť ADP, s.r.o. bola založená 4. decembra 1992. ADP, s.r.o. má sídlo v meste Púchov na ulici Trenčianska 460.

V areáli dopravnej firmy sa nachádzajú administratívne priestory, autoservis pre nákladné vozidlá, pneuservis pre nákladné vozidlá, skladové priestory o výmere 900 m2, čerpacia stanica PHM a parkovacie priestory.

Hlavnou činnosťou ADP, s.r.o. od jej založenia bola cestná nákladná doprava vnútroštátna aj medzinárodná. Dominantné postavenie v Púchovskom regióne má gumárenský priemysel. Tu nachádzame možnosť poskytovať dopravné služby časťou nášho vozidlového parku pri vývoze hotových výrobkov, ako aj pri dovoze surovín potrebných pre výrobu. V minulosti sme mali v našom portfóliu vozidiel vyššie zastúpenie špeciálnych vozidiel, najmä ramienkových vozidiel na dopravu konfekcie, cisternových vozidiel na dopravu mlieka, izotermických vozidiel na rozvoz mlieka a mliečnych výrobkov. Znižovaním produkcie, respektíve zánikom našich zákazníkov využívajúcich naše služby sme museli zmeniť pomery v zložení nášho vozidlového parku a hľadať nové dopravné príležitosti na dopravnom trhu.

Zavolajte nám!
Naše služby vám ušijeme presne na mieru