®

Domov

Doprava

O nás

Kariéra

Kontakt

Prepravné služby

Cestná nákladná doprava vnútroštátna a medzinárodná:

preprava tovarov plachtovými súpravami

preprava potravín chladiarenskými a mraziarenskými vozidlami

 

Nákladná doprava a zasielateľstvo disponuje:

skladom o výmere 1 300 m2, ktorý je využívaný cca. z 50 % ako sklad náhradných dielov a 50% ako chladený sklad potravín v zmysle Potravinového kódexu a normy HACCP

S dlhoročnou tradícou, skúsenosťou a praxou podnikáme nielen na Slovnesku, ale fungujeme aj na medzinárodnej úrovni, napríklad:

www.dhl.com

www.conti.sk

www.gefco.sk

www.pmpas.eu/

www.belusafoods.sk

Zasielateľské služby

Vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo ucelených zásielok

Prekládky tovarov z vozidla na vozidlo

Prekládky tovarov z vagóna na vozidlo a naopak

Ovládanie jazyka anglického, nemeckého, ruského

Výpis z obchodného registra

Certifikát o poistení

Vek vozidiel

Prepravný poriadok

Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy

Iný jazyk

www.adp.sk

ADP Servis